Co trzeba zrobić, by doprowadzić na działkę media?

media na działce

Jeśli moja działka jest działką budowlaną mogę na niej wybudować dom? Oczywiście, ale zanim dojdziemy do tego etapu musimy ją odpowiednio uzbroić, czyli zaopatrzyć w media (wodę, prąd, a czasem także gaz i kanalizację). Jak się do tego zabrać?

 

Uzbrojenie działki to koszty finansowe i, może nawet przede wszystkim, czasowe – podkreśla Mirosław Wojtas, wspólnik spółki NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT, która realizuje Piękną Warkę. Doprowadzenie mediów, w zależności od konkretnej działki może trwać kilka miesięcy, rok lub w skrajnych sytuacjach może nie być w najbliższej przyszłości w ogóle możliwe.  Ale po kolei.

 

JAK UZBROIĆ DZIAŁKĘ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?

Uzyskanie przyłącza elektrycznego jest zazwyczaj najłatwiejsze. Wymaga złożenia do właściwego dla danej miejscowości Operatora Systemów Dystrybucyjnych wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Po 21-30 dniach powinniśmy je otrzymać. Znajdziemy w nich szczegóły techniczne przyłącza, na jakie możemy liczyć, jego koszt, terminy realizacji, a także projekt umowy. 

 

Jeśli warunki nam odpowiadają i działka nie znajduje się w oddaleniu od istniejącej linii, zwykle po ok. dwóch miesiącach możemy już korzystać z przyłącza tymczasowego (ze stałego po ok. 6-11 miesiącach). Należy tylko pamiętać, że taryfa budowlana jest skonstruowana zupełnie inaczej niż ta dla gospodarstw domowych i prąd będzie nas tu kosztował nawet o połowę więcej. Gdy tylko będziemy mogli zamienić ją już na zwykłą – warto to zrobić. 

 

JAK UZBROIĆ DZIAŁKĘ W WODĘ?

Drugim niezbędnym do budowy domu przyłączem jest woda. Wodociągami zarządza zazwyczaj miejscowa spółka wodno-kanalizacyjna należąca do gminy. Zgłaszamy się do niej z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza. Na tym etapie musimy załączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania działką, mapkę do celów projektowych oraz cel poboru wody i przyszłe orientacyjne jej zużycie. 

 

W odpowiedzi (zazwyczaj otrzymamy ją w 21 dni) spółka wodociągowa wskazuje nam miejsce przyłączenia do sieci, instalacji wodomierza oraz materiały, których możemy użyć. Dopiero mając ten dokument, możemy zgłosić się do uprawnionej firmy i zlecić jej przygotowanie projektu przyłącza. Po jego zatwierdzeniu przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, możemy zaanansować prace w gminie i do nich wreszcie przystąpić… chyba, że budowane przyłącze będzie przekraczać drogę. Wtedy musimy jeszcze uzyskać zgodę jej zarządcy.

 

Przed zasypaniem rur zakład wodociągowy musi jeszcze tylko przeprowadzić odbiór, geodeta nanosi wszystko na mapy i otrzymujemy licznik – nasze przyłącze jest oficjalnie gotowe.

 

JAK ZAPEWNIĆ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW?

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej odbywa się w sposób bardzo podobny do przyłącza wodociągowego. Najczęściej więc, jeśli tylko mamy taką możliwość – warto zrobić to w ramach jednej procedury. Co jednak w przypadku, gdy w okolicy naszej działki nie ma kanalizacji? Wtedy niezbędne będzie zamontowanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

Zanim wykopiemy miejsce dla wybranego przez nas rozwiązania, powinniśmy upewnić się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w ogóle jego umieszczenie na działce. Gdy nie ma z tym problemu, zajrzyjmy jeszcze do wytycznych umieszczania takich obiektów (odległości od studni, okien czy granicy działki) i przemyślmy, w jaki sposób zapewnimy dostęp do niego wozowi asenizacyjnemu.

 

UZBROJENIE DZIAŁKI W GAZ

Procedura uzyskania przyłącza gazowego nie różni się zbytnio od poprzednich. Mimo tego, zrealizowanie jej będzie w wielu przypadkach najtrudniejsze. Po pierwsze dlatego, że nie cała Polska jest zgazyfikowana i duża część działek nie ma szans na podłączenie do sieci gazowej w najbliższym czasie.

 

To jednak nie jedyny problem. Polska Spółka Gazownictwa nie zawsze ma środki na realizację nowych przyłączy, nawet tam, gdzie ma to techniczne i ekonomiczne uzasadnienie. Przez kilka miesięcy 2022 roku realizacja wszelkich nowych przyłączy była po prostu wstrzymana. Teraz jest już trochę lepiej, ale wiele osób wciąż ma obawy przed opieraniem ogrzewania swojego przyszłego domu na gazie, jeśli nie ma jeszcze wykonanego przyłącza.

 

Uzbrojenie działki nie zawsze więc jest procesem łatwym, szybkim i tanim. Znacznie częściej wiąże się z niecodziennymi wyzwaniami i wymaga sporego zaangażowania inwestora. Oczywiście, w każdym przypadku możemy pozbyć się problemów i zlecić realizację przyłącza od A do Z wyspecjalizowanej firmie. Za odpowiednią zapłatą rzecz jasna. Innym rozwiązaniem jest zakup działki w pełni uzbrojonej lub gotowego domu… na przykład takiego, jak oferowane w Pięknej Warce.

 

Chcesz przekonać się, czy to rozwiązanie dla Ciebie? Odwiedź nasze biuro sprzedaży i zobacz swój przyszły dom!