POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.pieknawarka.pl („Strona”).

Właścicielem i operatorem strony internetowej i jednocześnie administratorem danych jest „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT” Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Bruzdowa 100, 02-991 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000867732.

 

Warunki korzystania ze Strony

 1. Wszelkie prawa do Strony, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 2. Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na Stronie.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów czy baz danych zawartych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT” Sp. J., kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub
  w inny sposób jakiejkolwiek części Strony w całości lub we fragmentach.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Strona ma na celu dostarczenie Użytkownikom ogólnych informacji o usługach świadczonych przez „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT” Sp. J., w szczególności o inwestycjach mieszkaniowych.
 2. Dane publikowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT” Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie.
 4. Informacje o dostępności mieszkań i domów, zamieszczone na Stronie są aktualizowane na bieżąco, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, ostatecznych informacji o dostępności danego mieszkania, domu lub lokalu usługowego może udzielić wyłącznie biuro sprzedaży.
 5. „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT”. Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.
 6. „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT” Sp. J. zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Strony.

 

Polityka ochrony danych osobowych

 

Dokładamy szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę i w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT” Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (02-991), ul. Bruzdowa 100, która jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „ADO”) –  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Wypełniając umieszczone na Stronie formularze kontaktowe Użytkownicy mogą, w razie wyrażenia przez nich zgody, udostępniać swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 • właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • za Pani/Pana dodatkową pisemną zgodą – podmiotom świadczącym usługi notarialne
  w celu zawarcia umów dotyczących kupna/sprzedaży nieruchomości.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu cofnięcia którejkolwiek z udzielonych zgód należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@pieknawarka.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT Sp. J., ul. Bruzdowa 100, 02-991 Warszawa.
 5. Na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
 • prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych;

 1. W przypadku nawiązania kontaktu poprzez wskazany na stronie adres e-mail lub numer telefonu, Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z powyższą informacją, w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji.
 2. ADO wykorzystuje odpowiednie technologie oraz wprowadza wewnętrzne procedury w celu utrzymania bezpieczeństwa zgromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do nich. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych z ograniczonym dostępem.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADO, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną poprzez: biuro@pieknawarka.pl lub pisemnie na adres ul. Bruzdowa 100, 02-991 Warszawa.

 

Polityka „cookies”

 1. Na Stronie wykorzystywane są tzw. pliki “cookies”, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, umieszczane w komputerze Użytkownika i wykorzystywane w chwili połączenia ze Stroną. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. Pliki cookies używane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, a także pomagają dostosowywać oferowane usługi do indywidualnych preferencji osób odwiedzających Stronę. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby odwiedzającej Stronę i odpowiednio ją wyświetlić. Pliki cookies wykorzystywane są również
  w celach statystycznych, tj. do badania ogólnego ruchu Użytkowników na Stronie i tworzenia statystyk pozwalających na uzyskanie informacji o sposobie korzystania ze Strony przez ogół Użytkowników.
 3. W celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych oraz prowadzenia statystyk
  o korzystaniu ze Strony „NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT” Sp. J. korzysta także z narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 4. Poprzez naciśnięcie „Zgadzam się” lub dalsze aktywne korzystanie ze Strony, bez zmian ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie
  z aktualnymi ustawieniami.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 7. Na Stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • Sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników
 • Stałe – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Inne strony internetowe, zarówno te dostępne dzięki linkom umieszczonym na Stronie, jak
  i te, które umieszczają linki do Strony, mogą stosować inne zasady ochrony prywatności. Operator Strony zaleca zapoznanie się z treścią tych zasad na poszczególnych stronach.