Mieszkanie na Start - jak działa i do kogo jest skierowane?

Mieszkanie na Start

Rządowy program „Mieszkanie na start”, którego początek przewidziany jest na drugą połowę tego roku, ma w założeniach poprawić sytuację mieszkaniową młodych ludzi. Kto i na jakie środki może liczyć w jego ramach?

 

„Mieszkanie na start” to odpowiedź obecnego rządu na jeden ze sztandarowych projektów poprzedników – Bezpieczny kredyt 2 procent. Choć program był krytykowany jako stymulujący popyt, a tym samym zwiększający ceny, w jego ramach złożono 100 000 wniosków kredytowych. – Jeśli spojrzymy na strukturę wiekową kredytobiorców, okaże się, że przed startem programu tylko 8% stanowiły osoby poniżej 30. roku życia. W IV kwartale ostatniego roku: 22% – podkreśla Mirosław Wojtas, wspólnik spółki NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT, która realizuje Piękną Warkę.

 

Eksperci Credipass wyliczyli, że rata kredytu na 350 tys. zł wziętego na 30 lat w programie była średnio aż o 47% niższa od przeciętnej raty kredytu udzielonego na warunkach rynkowych. – To pokazuje, że tego typu programy przynoszą realne skutki – podsumowuje Mirosław Wojtas.

 

MIESZKANIE NA START – DLA KOGO?

Program skierowany ma być do osób poniżej 35. roku życia, niezależnie od ich statusu rodzinnego. W przypadku rodziców choć jednego dziecka, limit jego wieku zostaje zniesiony (dla rodziców to nadal 35 lat). W obu sytuacjach obowiązujący pozostaje warunek nieposiadania żadnego domu ani mieszkania (wyjątkiem jest maksymalnie połowa lokalu uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny). Nieco inna jest sytuacja rodzin wielodzietnych. Osoby mające 3 lub więcej dzieci mogą ubiegać się o środki nawet, jeśli mają już jedno mieszkanie, ale chciałyby zamienić je na większe. Nie obowiązuje ich także limit wieku.

 

Kolejnym czynnikiem ograniczającym możliwość skorzystania z programu są dochody. Ich maksymalna wysokość określana jest dla danego gospodarstwa domowego i odnosi się do 6 ostatnich miesięcy:

  • gospodarstwo 1-osobowe – dochód nie większy niż 10 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo 2-osobowe – dochód nie większy niż 18 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo 3-osobowe – dochód nie większy niż 23 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo 4-osobowe – dochód nie większy niż 28 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo 5-osobowe – dochód nie większy niż 33 000 zł miesięcznie.

 

Istotną zasadą programu może być fakt, że w przypadku nieznacznego przekroczenia limitu dochodowego wnioski nie są automatycznie odrzucane. Obowiązuje tu zasada pomniejszenia kwoty pomocy. Każde 1 zł dochodu ponad limit oznacza o 50 gr. Niższe wsparcie.

 

MIESZKANIE NA START – JAKI KREDYT?

Choć program znany był także jako kredyt 0%, na tak preferencyjne warunki liczyć mogą tylko gospodarstwa domowe składające się z 5 lub więcej osób. W przypadku gospodarstw 4-osobowych, oprocentowanie rośnie do 0,5%. Dla 3-osobowych – do 1%, a dla singli lub par – 1,5%.

 

Maksymalną wysokość kredytu na preferencyjnych warunkach określono na 600 000 zł (czyli analogicznie do Bezpiecznego kredytu 2 procent). Istnieje jednak możliwość podniesienia jej o 10% dla dużych miast, gdzie ceny mieszkań są wyraźnie wyższe.

 

Podstawowa kwota preferencyjnego kredytu w ramach „Mieszkania na start” również uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego. Wynosi ona:

  • 200 000 zł – dla singli,
  • 400 000 zł – dla gospodarstw domowych składających się z dwóch osób,
  • 450 000 zł – dla gospodarstw domowych trzyosobowych,
  • 500 000 zł – dla gospodarstw domowych czteroosobowych,
  • 600 000 zł – dla gospodarstw domowych pięcioosobowych.

 

MIESZKANIE NA START – SKUTKI DLA RYNKU

Jeśli szukasz mieszkania lub domu dla swojej rodziny, a nie spełniasz warunków programu „Mieszkanie na Start”, z pewnością nie powinieneś czekać do jego rozpoczęcia. Wszystko wskazuje na to, że wpłynie on na dalszy wzrost cen na rynku (podobnie, jak miało to miejsce w przypadku „Bezpiecznego kredytu 2 procent”). Jeśli dodamy to tego jeszcze wejście w życie w lipcu przepisów nowej ustawy deweloperskiej, możemy być niemal pewni, że w drugiej połowie roku będzie drożej, niż jest teraz.

 

Chcesz przekonać się, ile teraz kosztuje dom w Pięknej Warce? Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży i umów się na spotkanie na naszej inwestycji.